•  

       

       


      Poniższe odnośniki przedstawiają kwalifikacje pracowników oraz współwłaścicieli firmy BITNET zdobyte certyfikaty oraz przebyte szkolenia.