•  

    

   Zapraszamy Państwa do:

    

    

   - wykonania odbitki xero (ksero czarno-białe, kolor), wydrukowania dokumentu lub pracy zapisanej na dowolnym nośniku,

         

   - zbindowania pracy,

    

   - zalaminowania dokumentu, wydruku lub identyfikatora,

    

   - skanowania dokumentów do pliku.